Address:

8-8 Fengchao Art Zone, Yixian Guoji
ChaoYang District, Beijing, 100025

EMail:

info@beijing-eye.com

Contact:

EN: +86 138 1193 0451

中文: +86 138 1123 1226

DIRECT LINE: +86 10 8577 2369

FAX: +86 10 8577 3909