Trunk Xu

trunk xu, fashion photography china, best china photographers, commercial photographer china, artist rep china, artist rep shanghai, beijing eye rep, beijing eye production, beijing eye locations,