Artists & Production

HUAWEI G6

beijing eye, beijing eye print, huawei g6 china, china photo rep, china artist management, beijing photo rep, china commercial photographer, ko photographer, ko
BRAND -Huawei / CLIENT -Ogilvy / photographer - K.O / Location - Beijing