Artists & Production

HUAWEI TVC

BRAND -Huawei / CLIENT -Ogilvy / director - Yu Shen / Location - Beijing