Photographer- Trunk Xu

Hair Stylist- Bon Fan Zhang

Makeup Artist- Xin Miao

Models-Miao Bin Si